Kritik mot Freud

Även om Freud är en av de mest inflytelserika teoretikerna inom psykologin, faktiskt den som gjorde så att psykologin blev en systematisk vetenskap, så är hans teorier också kritiserade. Både andra psykodynamiker och de med annorlunda syn på vetenskap eller på människan har kritiserat Freuds tankar. Ändå är de flesta överens om att hans teori är en av de mest heltäckande som finns kring vår personlighet.

Det finns ganska lite forskning som visar psykoanalysens resultat. Det beror bland annat på att behandlingen ges under en lång tid. Å andra sidan finns det många patienter (analysander) som vittnar om att deras besvär har hjälpts av behandlingen.

Här är några av de punkter som ibland kritiseras i Freuds psykoanalys:

  • Man brukar säga att teorin är k...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in