Bli en individ

Det finns många teorier om hur vi blir till individer. Vi föds med en uppsättning gener och biologiska förutsättningar. Vi har en hjärna och ett nervsystem, vi har också nedärvda egenskaper. Dessutom påverkas vi av vår miljö. Vi växer upp i ett socialt sammanhang, vi har föräldrar eller andra som tar hand om oss, vänner och bekanta, andra personer att förhålla oss till. Det de säger och hur de handlar påverkar hur vi handlar och hur vi tänker.

Inom socialpsykologin intresserar man sig för hur vår sociala omgivning påverkar vilka vi är och blir som individer. Man menar att vi blir till i samspel med andra i vår omgivning. Hur andra ser på dig påverkar hur du ser på dig själv – vilket i sin tur påverkar hur du beter dig, och det påverkar i sin tur hur andra ser dig. Hänger du med? I följande avsnitt går vi igenom några begrepp som förklarar hur vi som individer förhåller oss till andra människor – och deras bild av oss....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in