Individ och samhälle

När du ska beskriva vem du är pratar du oftast inte om hur din hjärna fungerar eller vad ditt omedvetna säger dig i dina drömmar. Inte heller är det dina tankemönster eller om du är fobisk för spindlar du brukar prata om. Istället tänker du kanske på dina hobbys och intressen, dina politiska åsikter, din musiksmak och klädstil, vilka du umgås med och vad du gillar att göra?

Inom socialpsykologin är det just detta man tycker är intressant. Hur blir du som individ till och hur samspelar du med andra – din familj, dina vänner, din skolklass, dina lärare, de som bor i din stad, samhället i stort?

Man brukar inom socialpsykologin säga att man som individ både formas av – och själv formar – sin omgivning....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in