Förutfattade meningar, fördomar och attityder

När vi möter någon för första gången får vi ett visst intryck av personen. Det kan bero på många olika saker: våra erfarenheter, normer som präglar just vår grupp eller den situation du möter personen i, våra förväntningar på personen eller situationen till exempel. Precis som i Rosenthals experiment eller som med Haloeffekten (som vi skriver om i avsnittet innan) påverkar våra förväntningar och våra förutfattade meningar hur vi ser på andra personer.

Har man redan en förutfattad mening, en förväntning, om någon är chansen också stor att den slår in. Det beror på att vi nu kommer att se vissa saker hos personen tydligare än andra. 

Tänk dig till exempel att du går på en föreläsning och du har hört i förväg att föreläsaren är ganska flummig. När du kommer till föreläsningen har föreläsaren v...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in