Förväntningar: Rosenthal- och Haloeffekten

Våra tankar spelar en stor roll för hur vi klarar av vissa uppgifter och för hur vi tolkar världen omkring oss. Så om vi tänker att vi själva eller andra kommer att klara av något mer eller mindre bra, är chansen också stor att vi tolkar resultatet i likhet med våra tankar. Alltså, våra förväntningar på oss själva och andra påverkar hur vi sedan tolkar resultatet.

Det kan vara så enkelt som att om vi tror att vi kommer att missa målet med ett skott i fotboll så gör vi också det. Tror vi däremot att vi kommer träffa är chansen större att vi gör det. Om man alltid och på lång sikt förväntar sig något om sig själv, kan det ha betydelse för själva resultatet – det kallas ”självuppfyllande profetia”.

Rosenthaleffekten

Den amerikanska psykologen Robert Rosenthal har blivit känd fö...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in