Grupper och normer

Ens sociala sammanhang och det som utmärker det kan man kalla kultur. Begreppet kultur kopplar man ofta samman med sådant som litteratur, musik och film. I det här sammanhanget betyder det istället det som utmärker en stor grupp – det kan vara befolkningen i ett land, personer som lyssnar på en viss musikgenre eller akademiker, till exempel. Då är kultur helt enkelt de

  • värderingar
  • beteenden
  • traditioner och
  • normer (sociala regler)

…som präglar gruppen.

Grupper och normer

Om vi tänker efter tillhör vi alla flera olika grupper samtidigt. Vi ingår kanske i en familj eller en nära vän-grupp, större grupper som en skolklass eller en arbetsplats, en yrkeskategori och ett samhälle. Inom socialpsykologin skiljer man på olika sorters grupper – och under socialpsykologins utveckling och historia har man kallat dem lite olika saker.

  • Primär- och sekundärgrupper
    • Primärgrupper uppkommer spontant (familjer, vängrupp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in