Socialisation, sanktioner och social kontroll

Att lära sig gruppers – och samhället i storts – normer tar tid. Tittar vi på barn är de oftast inte lika påverkade av normer som vi äldre. När vi växer upp finns det mycket som gör att vi lär in normer – vi både blir upplärda och imiterar andra, föräldrar, lärare, kompisar, böcker och musik, film och TV förmedlar normer till oss. Vi ser hur andra beter sig, och våra föräldrar eller vårdnadshavare försöker medvetet lära oss hur vi ska vara (”så där får man inte göra”). Den här processen, där vi lär oss samhällets normer, kallas socialisation.

Så hur kommer det sig att normerna överlever från generation till generation? Varför age...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in