Spegeljaget och den generaliserade andre

Det finns två begrepp inom socialpsykologin som beskriver fenomenet med att vi tar in det andra tänker om oss i hur vi själva tänker om oss. Alltså, hur vi påverkas av vad andra tänker om oss. Eftersom den här påverkan sker inom oss behöver det faktiskt inte stämma med verkligheten – vi frågar ju inte så ofta andra hur de tänker om oss, vi tror och tolkar och gissar.

Spegeljaget är ett begrepp som går ut på att vi speglar oss i vad vi tror att andra tänker om oss. Vi tar in hur andra beter sig och reagerar mot oss och tolkar oss själva utifrån det. Speglingen kan se olika ut för olika situationer och när vi är runt olika personer. Begreppet myntades av psykologen Charles Horton Cooley (1864-1929).

Till exemp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in