Milgrams lydnadsexperiment

Den amerikanska socialpsykologen Stanley Milgrams (1933-1984) experiment om lydnad är nog ett av psykologins mest kända experiment. Det är designat utifrån världens frågor kring förintelsen efter andra världskriget – hur kom det sig att det här kunde ske, varför satte ingen stopp? Milgram ville undersöka om och i så fall hur människor kan begå handlingar som strider mot deras egna värderingar – kan en auktoritet leda dem till handling?

Experimenten upprepades många gånger med lite olika upplägg. Det första startade 1961 på Yale University i USA. De gick till på följande sätt:

  • Försökspersoner rekryterades med löfte om betalning. De fick veta att de skulle delta i ett experiment som handlar om inlärning och hur bestraffning påverkar inlärningen.
  • En försöksperson fick vänta i ett rum tillsammans med en annan falsk försöksperson, som i själva verket var en del av experimentet.
  • De två lottas till att bli antingen ”lärare” eller ”elev” – lottningen är riggad så att försökspersonen alltid blir lärare.
  • Försökspersonen får tillsammans experimentledaren – en man i vit rock - spänna fast eleven i en stol. De sätter elektroder på elevens armar. Under tiden berättar eleven att hen har h...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in