Ondska

Ondska är något vi funderar över och talar om ofta, särskilt när det gäller brottslingar och krigsbrott. Inom de psykologiska perspektiven finns det många olika förklaringar till att man begår onda handlingar – allt från genetiska till trauman i barndomen som finns kvar i det omedvetna, felaktig inlärning eller destruktiva tankemönster. Men socialpsykologin ser på fenomenet ondska utifrån ett grupp- och samhällsperspektiv snarare än att titta på den enskilda individen.

Frågor en socialpsykolog ställer sig när det gäller ondska kan vara: Vad uppfattar vi som ondska? Skiljer det sig mellan olika gruppe...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in