Stanford-experimentet (The Stanford prison experiment)

Zimbardo är mest känd för sitt fängelse-experiment som utfördes i en källare på Stanforduniversitetet i USA. 1971 bjöd Zimbardo och hans forskarteam in 24 unga män som hade ansökt om att vara med i experimentet till ett fiktivt fängelse. Männen var alla friska, normalbegåvade och bedömdes som psykiskt stabila. De delades upp i två grupper, en grupp skulle agera fångar och en grupp fångvaktare.

De som skulle agera fångar fördes till ”fängelset” av polis, fotograferades med namnskylt och fick lämna fingeravtryck. Fångvaktarna fick i sin tur beordra fångarna att duscha, sprayas mot bakterier och löss och ge fångarna en särk att klä på sig. Efter detta fick fångvaktarna bara veta att de skulle hålla ordning på fångarna, de hade fria händer.

Experimentet blev mycket känt, både för de resultaten forskarna fann, men också för att det ansågs vara ganska extremt. Under tiden exper...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in