Vad är psykologi?

Psykologi är något de flesta har en relation till och en idé om. Men vad är egentligen psykologi? Psykologin söker svar på hur och varför vi människor tänker, känner och handlar. Det handlar alltså egentligen om allt vi gör i livet. För om vi tänker efter – när tänker, känner eller handlar vi inte?

I den här sammanfattningen kommer vi att berätta mer om vad psykologi egentligen är, hur den har vuxit fram som vetenskap och hur tankar och begrepp kring hur vi känner, tänker och handlar skiljer sig åt mellan psykologins olika perspektiv.

Läs också våra övriga sammanfattningar i psykologi:

Ska du göra en psykologisk analys av en film, en bok eller ett annat verk?

Hitta inspiration i vår analysmall där vi hjälper dig att analysera filmen Die Welle.