Die Welle | Analys

Den här mallen till psykologisk analys av filmen Die Welle syftar till att ge dig hjälp och inspiration till din egen analys. Vi delar här med oss av en rad olika idéer till hur man kan analysera Die Welle utifrån de psykologiska perspektiven. Dessutom visar vi hur man kan använda viktiga psykologiska begrepp för att förstå handlingen i filmen.

Studienets analysmallar ger dig möjlighet att utvecklas och bli bättre på att skriva bra, utförliga och grundliga analyser. Våra produkter i psykologi syftar till att ge dig en djupare förståelse av de olika psykologiska teorier som utgör de psykologiska perspektiven.

Vi vill med den här analysmallen ge dig idéer och tips till hur du kan gå tillväga med din egen psykologiska analys av Die Welle. Du använder mallen bäst genom att börja med att läsa igenom den och anteckna viktiga punkter, och sedan inarbeta dem i din egen analys. Du kan också skriva ett utkast till din analys först och sedan använda mallen för att få nya perspektiv och hjälp till att skriva vidare.

Tänk på att alltid fundera vidare själv kring de punkter vi tar upp i mallen och att formulera dig på ditt eget sätt. Det är viktigt att du skriver en egen självständig text och gör dina egna reflektioner – det är ju du som ska göra analysen.

Fakta om verket

När du skriver en filmanalys är det bra att först ta reda på lite fakta om filmen. Att veta bakgrunden till hur och varför filmen kom till kan fungera som inspiration och ge dig ökad förståelse för filmens innehåll. Här följer några fakta om filmen ”Die Welle”, som vi ska analysera i den här analysmallen.

 • Titel: Die Welle (Vågen)
 • Utgiven 2008
 • Regisserad av Dennis Gansel
 • Skriven av Ron Jones, Johnny Dawkins, Ron Birnbach, Dennis Gansel och Peter Thorwarth.

Det verkliga experiment som Die Welle bygger på är från 1967. Här följer några korta fakta om experimentet.

 • Plats: Kalifornien.
 • Upphovsman: läraren Ron Jones.
 • Syftet var att lära eleverna mer om de sociala mekanismerna bakom Tredje riket., Hitlers herravälde under andra världskriget
 • Ron Jones införde bland annat vissa uppföranderegler i klassen, en särskild grupphälsning och en hemlig polis som kunde ange de elever som bröt mot gruppens regler.
 • En del av eleverna blev inspirerade av den nya disciplinära ordningen. De kände att de fick mer energi till sitt lärande.
 • Efter ett tag började dock ungdomarna uppvisa våldsamma tendenser gentemot varandra och mot andra grupper.
 • Jones experiment avbröts i förtid när utomstående och han själv insåg faran med projektet.

Filmen utspelar sig i nutidens Tyskland. Att förlägga handlingen där var ett sätt för filmskaparna att beröra Tysklands komplicerade förhållande till andra världskriget, särskilt bland den yngre generationen. Regissören Dennis Gansel upplevde själv ett känslomässigt avstånd till berättelserna om Nazityskland när han växte upp. Han menar att unga tyskar har svårt att ta till sig vidden av det som skedde.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Die Welle | Analys

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skriven men kunde varit mer djupgående under vissa parter men annars bra!
 • 2016-12-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skriven men kunde varit mer djupgående under vissa parter...Same
 • 2022-12-12
  Skriven av Studerande på Termin 1
 • 2020-09-28