Perspektivering och slutsats

Här kommer några förslag på hur du kan sätta in verket i ett större sammanhang.

Andra socialpsykologiska experiment

  • Stanford prison-experimentet utfördes 1971 av Philip Zimbardo (född 1933) och gick ut på att undersöka hur sociala roller påverkar människans beteende.
  • Deltagarna delades in i fångvaktare och fångare. Det dröjde inte l...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in