Psykologisk analys

Det går att betrakta Die Welle från olika håll och med hjälp av olika psykologiska perspektiv. I den här delen vill vi förse dig med analytiska verktyg från:

  • Socialpsykologin
  • Psykodynamisk teori
  • Kognitionspsykologi
  • Humanistisk psykologi och
  • Biologisk psykologi

Socialpsykologi är en psykologisk inriktning  som bland annat intresserar sig för hur individer fungerar i grupp. Eftersom en central del av Die Welle är just grupprocesser kommer fokus i vår analys att vara på det socialpsykologiska perspektivet, men det betyder inte att de andra perspektiven är ovik...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in