Det kognitiva perspektivet

Det kognitiva perspektivet är också till stor del ett individfokuserat perspektiv. Det intresserar sig för hur vi tänker och hur sättet vi tänker på hänger samman med våra känslor och beteenden. Om en kognitiv psykolog hade analyserat Die Welle hade hen kanske slagits av hur varje karaktär tillför unika kognitiva stilar, som påverkar både deras egna handlingar och andras.

Vå...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in