Psykologi sammanfattning

Psykologikurserna på gymnasiet ger dig en god överblick i hur psykologin som vetenskap har vuxit fram och vad man kan ha för hjälp av psykologin när det gäller att förstå världen. Psykologin intresserar sig för hur vi människor tänker, känner och beter oss. Det är något som intresserar oss alla.

Frågor som: Varför känner jag mig nere? Vad är ondska? Hur kommer det sig att jag tolkar en situation på ett annat sätt än min kompis? Hur uppfostrar man egentligen ett barn? - är alla sådana som psykologin kan hjälpa till att ge svar på. 

Studienets sammanfattningar i psykologi

Här hittar du våra egna sammanfattningar inom psykologi. Här utgår vi ifrån kursplanerna i Psykologi 1 och 2 för gymnasiet och förklarar olika begrepp, teorier och experiment.