Kognitiva funktioner | Sammanfattning

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (2 bedömningar)

Den här sammanfattningen handlar om de kognitiva funktionerna känslor, minne och inlärning samt perception och uppmärksamhet. Här går vi steg för steg igenom och förklarar de olika begreppen och ger exempel där det behövs - allt för att du ska få en så bra förståelse som möjligt för de här delarna av psykologin. De kognitiva funktionerna är något som ständigt studeras och diskuteras och det kan faktiskt vara riktigt intressant att lära sig mer om hur man själv fungerar.

I den här sammanfattningen tar vi bland annat upp:

  • Vad är en känsla, hur fungerar den i kroppen och hur uttrycker vi den?
  • Hur skapar vi minnen och hur lär vi oss?
  • Hur sållar vi bland all information som når oss och hur fungerar vår uppmärksamhet? 

Här hittar du alltså en bra genomgång av viktiga begrepp inom gymnasiekurserna i psykologi, så att du kan nå så bra resultat som möjligt. Lycka till med dina studier i psykologi!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Kognitiva funktioner | Sammanfattning

Mest användbara positiva kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Tack för detta Stud!!

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 3

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Tack för detta Stud!!

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 3


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 10-02-2016

Tack för detta Stud!!

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3