Kognitiva funktioner | Samman­fattning

I den här sammanfattningen går vi igenom några viktiga begrepp inom kurserna Psykologi 1 och 2a. Vi tar upp, förklarar och ger exempel till känslor och behov, minne och inlärning samt perception och uppmärksamhet.

Vad är egentligen en känsla, hur fungerar den i kroppen rent kemiskt och hur kommer det sig att vi uttrycker känslor på olika sätt i olika situationer, grupper och olika delar av världen? Och hur är känslorna kopplade till våra behov? Vilka behov har vi egentligen och är de gemensamma för alla? Det här är några av de frågor som vi svarar på här.

När det gäller minne och inlärning vet vi ofta hur vi själva fungerar, vi kanske har dåligt minne, är bra på att minnas siffror, och lär oss lättast om vi diskuterar med andra. Men varför är det så, hur fungerar minnet egentligen och vad finns det för olika inlärningsstilar? Det här går vi igenom och ger exempel på i sammanfattningen.

Perception och uppmärksamhet kanske du inte funderar över så ofta. Men tänk på hur mycket information vi möts av varje dag. Skulle vi behöva ta in och behandla all den här informationen varje dag skulle vi nog bli galna! Alltså är det bara delar av all information som vi tar in, och den här processen sker till stor del automatiskt. Hur det går till förklarar vi närmre i den här sammanfattningen.

Kort sagt får du här en bra genomgång av viktiga begrepp inom gymnasiekurserna i psykologi, så att du kan nå så bra resultat som möjligt. Lycka till med dina studier i psykologi!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Kognitiva funktioner | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-02-10
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Tack för detta Stud!!
  • 2016-05-12
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1