Behov

Enligt Abraham Maslow, en rysk amerikansk psykolog verksam inom det humanistiska perspektivet, måste människan få sina basbehov, såsom mat, värme och boende tillfredsställda innan man börjar se till de sociala behoven. 

Maslow skapade en hierarki av behoven som visade hur människan rangordnar sina behov. Det här är Maslows mest kända teori, och den kallas behovsstrappan eller behovshierakin. Behoven kan existera samtidigt men de behoven som ligger längst ner i trappan/hierarkin behöver först tillfredsställas för endast då känns de högre nivåerna viktiga. 

Så här ser Maslows behovshierarki ut. D...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in