Trygghet och kontakt

Människan är en social varelse och behöver kontakt och gemenskap med andra människor. Detta inger en trygghet i individen. Barn har ett stort behov av kroppskontakt och att någon visar ett emotionellt engagemang mot dem, någon som pratar med dem, sjunger eller gör något annat för att visa ett intresse i deras liv. Bara om barnet får dessa behov tillfredsställda kan det utvecklas på ett bra sätt. 

Innehållsförteckning

Kroppskontakt

Vid beröring eller kroppskontakt får barnet en ökad halt av oxcytocin, ett hormon som frigörs vid beröring. Modern får också en ökad halt av oxcytocin. Effekterna av hormonet är att indivi...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in