Känslor

En känsla är ett annat ord för en emotionell reaktion. Detta innebär att individen påverkas av en händelse positivt eller negativt, antingen med glädje, sorg, ilska etc.
Själva reaktionen börjar med hur individen samspelar med omgivningen. 
Det finns sex delar som tillsammans skapar en känsla:

  1. Kognitiv utvärdering av individens personliga uppfattning eller upplevelse – alltså våra egen utvärdering av våra nuvarande omständigheter
  2. Subjektiv upplevelse – tillståndet eller känslan som färgar eller påverkar vår egen personliga upplevelse
  3. Tanke till handling ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in