Affekter och känslouttryck

Vår individuella upplevelse av en känsla är en sak – men hur beter vi oss utåt och mot andra när vi upplever något som framkallar en känsla? Det är många olika faktorer som styr våra känslouttryck. Vad som är accepterat social beteende och hur andra brukar bete sig är viktiga aspekter som styr hur vi själva uttrycker känslor.

Innehållsförteckning

Normer

Normer är de oskrivna men införstådda regler som ett samhälle eller en kultur har när det gäller de beteenden som en individ bör ha. Detta hänger faktiskt samman med de känslor som man som individ har. Våra kä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in