Skapa och plocka fram minnen

Inkodning: Denna process sker när hjärnan vill omvandla extern info eller data till minnen. Ett exempel är när jag träffar en ny person och ska lära mig personens namn. Vi kan döpa personen till Maria. Jag kommer då lägga Maria in som ett minne och har på så vis tagit in extern info i form av ljudvågor (hennes namn i uttal) och omvandlat det till en kod som tas upp som ett minne. Jag kommer säkert att även ta in hur ljuset faller mot hennes ansikte och hennes ansiktsdrag. Nu har jag två saker som minnen.

Lagring: Det är processen som sker efter inkodningen för att informationen ska stanna kvar. Om vi ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in