Gestaltlagar

Ordet gestalt är tyskt och betyder form. Det finns en specifik inriktning inom psykologin som heter gestaltpsykologi och inom denna inriktning har man perception som huvudfokus. Viktigt inom gestaltpsykologin är uppfattningen av rörelse, hur individer bedömer storlek samt tolkningen av färger. Det handlar alltså om hur vi organiserar våra upplevelser och ger dem mening.

Man brukar tala om gestaltlagar som styr hur vi tolkar vår omgivning, alltså som styr vår perception. De styr alltså hur vi organiserar information från våra sinnen.

Gestaltlagarna 

  1. Likhetslagen (law of similarity) - objekt som liknar vara...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in