Subliminal och social perception

Det finns mängder av saker som påverkar vår perception. Vi utsätts för mycket information, och många av våra tolkningsprocesser sker omedvetet. Subliminal perception och social perception är två fenomen som visar på omedvetna delar av vår perception.

Subliminal perception

Subliminal perception är när ett svagt stimulus påverkar våra känslor, tankar och handlingar utan att vi är medvetna om det. En variant på subliminal perception är priming. När man använder sig av denna teknik visas ett stimulus mycket snabbt och sedan göms det under en annan stimulus. Det snabbt visade stimulus uppfattas inte av ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in