Uppmärksamhet

Uppmärksamhet definieras som hur en individ aktivt bearbetar information i sin omgivning. Det styrs till stor del av icke-medvetna processer i hjärnan. Uppmärksamhet är begränsad och specifik. Den aktiveras från födelsen genom hur vi hittar i vår omgivning samt vilka händelser som är viktiga för oss. Vi lyckas med detta genom att våra reflexer hjälper oss att sålla vad som är viktigt för oss för att överleva. 

Det är flera saker som styr vår uppmärksamhet:

  1. Inre faktorer – det som vi känner och det som vi vet
    1. Känslor - Om jag är ledsen, då...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in