Personlighets­psykologi | Samman­fattning

Personlighetspsykologi är studien av vår personlighet, vår identitet, utifrån psykologiska premisser. Inom den här delen av psykologin tittar man på vad personligheten egentligen består av, vad som orsakar våra olika personlighetsdrag, hur man kan testa och beskriva personligheten och hur vår personlighet påverkas av vår omvärld och vårt sociala sammanhang.

Inom alla de psykologiska perspektiven har man studerat personligheten - vad det är som gör oss till de vi är. Är det vårt arv, vår miljö, våra tidigare relationer, vårt omedvetna eller vårt sociala liv som styr hur vår personlighet utvecklar sig? Det vet man inte helt och hållet, och de olika psykologiska perspektiven lägger vikt på olika saker.

I den här sammanfattningen i personlighetspsykologi ger vi en bred bild av olika psykologiska teorier kring personlighet, de olika personlighetstester som finns samt hur vår sociala identitet fungerar och vilka delar den innehåller. Sammanfattningen utgår från den svenska gymnasieskolans kurser i psykologi. 

Lycka till med dina studier i psykologi!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Personlighetspsykologi | Sammanfattning

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2018-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivet . man kunde verkligen förstå allt
 • 2020-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
 • 2020-09-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
 • 2016-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3