Beskriva personlighet

Du har säkert hört talas om personlighetstest. Men vad baserar de sig på egentligen – hur testar man en personlighet? För att förklara det ska vi först redogöra för hur man har beskrivit människors personlighet genom psykologins historia.

Traits och faktoranalys

Genom att definiera och beskriva personlighetsdrag (traits) har psykologin kunnat utveckla olika sätt att testa och förstå personlighet. Den amerikanske psykologen Gordon Allport (1897-1967) var en förgrundsgestalt inom personlighetspsykologin och en av de som först försökte ordna och förstå personligheten med hjälp av olika drag (traits). Allport gick helt enkelt igenom en ordbok...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in