Cattells 16 faktorer

En av de som använde faktoranalys för att hitta personlighetsfaktorer var den amerikanska psykologen Raymond Cattell (1905-1998). Han utgick från Gordon Allports lista över 4500 personlighetsdrag och minskade ned dem genom att likställa synonymer. Sedan använde han faktoranalys på testresultat, och fick fram 16 olika personlighetsfaktorer.

Cattells personlighetsfaktorer är inte något du har eller inte har, de är ist...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in