Jungs typologi och Myers-Briggs

Den Sweiziska psykologen Carl Gustav Jung (1875-1961) var också intresserad av att kategorisera personlighetsdrag och typer. Jung identifierade åtta stycken typer utifrån tre stycken motsatspar. Till skillnad från The Big Five, som är personlighetsdrag på glidande skalor, är man antingen det ena eller det andra i Jungs motsatspar. Det finns åtta möjliga kombinationer av Jungs motsatspar – alltså åtta personlighetstyper. Jung, som hade sin bakgrund i psykoanalysen men också betonade det andliga i oss, trycker i sina motsatspar på våra sinnen, vår intuition och vår ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in