Kön och genus

Det är väldigt intressant att titta på kön och genus med hjälp av psykologin. Kön används ofta som en variabel (något som kan ändras) i forskning, tillsammans med ålder, för att se om det finns skillnader mellan olika grupper i olika resultat.

Men i det här och följande avsnitt ska vi istället gå in på vad begreppen kön och genus egentligen innebär genom att titta på könsidentitet, socialt kön, könsroller och könsskillnader.

Vad är kön?

I vår vardag lägger vi stor vikt vid kön och könstillhörighet – det är något av det första vi sorterar människor efter när vi ser dem. Rent psykologiskt är det lätt för oss att använda oss av två av varandra uteslutande kategorier (alltså att man är antingen eller, inga andra alternativ finns) – vi sorterar ofta i god eller ond, dålig eller bra, vuxen eller barn, snygg eller ful. Ofta gör vi detsamma när det gäller kön. Men är de två kategorierna man och kvinna hela sanningen? För att svara på det måste vi titta närmre på vad kön egentligen är.

För att red...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in