Genusperspektivet och dess framväxt

Att ha genusperspektiv på något innebär att man tittar på fenomenet med ”genusglasögon” – att man fokuserar på hur manligt och kvinnligt beskrivs eller inte beskrivs. Ofta handlar det också om att föra upp ett kvinnligt perspektiv till ytan. Historiskt sett har nämligen alla vetenskaper, även psyko...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in