Göra kön – Judith Butler

En av förgrundsgestalterna för genusperspektivet i vetenskapen är den amerikanska feministiska queerteoretikern och litteraturprofessorn Judith Butler (född 1956 och verksam vid University of California, Berkeley). Butler kom ut med boken ”Gender Trouble” 1990 och den gjorde begreppet att göra kön eller ”gender performativity” känt.

För det första kritiserar Butler i sina teorier det faktum att man ofta väljer att skilja på begreppen kön och genus, såsom vi faktiskt gör i den här sammanfattningen i kapitlet ”Kön och genus”. Hon menar istället att både biologiskt, kroppsligt kön och den soci...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in