Könsidentitet

När vi pratar om kön och genus så pratar vi ofta om könsidentitet och könstillhörighet. Din könsidentitet är en del av din personlighet och handlar helt enkelt om vilket kön du känner att du tillhör. I huvudavsnittet Kön och genus resonerar vi lite kring vad könsidentiteten egentligen består av. Det är ett omdiskuterat ämne och man kan inte helt säkert säga exakt vad könsidentiteten består av eller vad som ligger bakom den.

Som så mycket annat så är man inom forskningsvärlden relativt överens om att könsidentiteten påverkas av både biologiska/fysiska/ärftliga komponenter och miljömässiga/sociala/kognitiva komponenter.

  • Din könstillhörighet handlar om hur du känner dig – utifrån den kultur du lever i – känner du dig som en kvinna, en man, både och eller inget av dem? Könstillhörigheten handlar om din ps...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in