Vad är personlighet?

Vår personlighet består av flera olika delar - det man kallar för personlighetsdrag. Vi har alla alltså en unik uppsättning av olika personlighetsdrag. Gemensamt för dem är att de är hyfsat desamma över tid och i olika situationer. Självklart kan vi agera lite olika, eller känna oss olika, i olika sammanhang – men hur vi överlag är, agerar och reagerar, det brukar man säga är vår personlighet.

Personligheten kännetecknas alltså av två saker:

1. Att man kan känna igen personlighetsdragen hos en person. Du kan beskriva någon som aktiv, snäll, medkännande, pratglad, fundersam, till exempel.

2. Att personlighetsdragen inte ändras med tiden, alltså att de är stabila. Den person du beskriver som pratglad är alltsom oftast pratglad, även om alla såklart kan ha dagar där man inte vill eller orkar prata. 

Så vad består personlighet...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in