Perspektiv på personlighet

Så hur skapas då vår personlighet? Vad formar oss och kan vi ändras? De olika psykologiska perspektiven har lite olika svar – framför allt när det gäller betoning på arv eller miljö samt hur personligheten kan förändras och utvecklas genom livet. Även om alla perspektiven är överens om att arv och miljö samspelar, är betoningen lite olika.

  • Det psykodynamiska perspektivet menar att vi skapas i samspel med vår omgivning – vår barndom och våra viktiga relationer har stor betydelse. Vi kan också förändra...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in