Ångestsjukdomar

Att få ångest är något som många av oss har gått igenom. Man kanske inte riktigt kan identifiera det som ångest men troligtvis har vi alla gått igenom det. Om man känner sig hotad av något eller känner att något farligt är i närheten då kan man känna ångest. Man tror att ångesten finns till som en överlevnadsinstinkt.

Ångest är alltså ett tillstånd där man känner stark oro, rädsla eller obehag som ger kroppsliga reaktioner som t.ex. som man känner att tryck i bröstet, hjärtklappning, svårigheter att andas och/eller muskelspänningar. 

Ångest har fyra delkomponenter:

  1. Kognitiv – Förväntan att något obehagligt ska hända
  2. Känslomässig – Man får en dålig känsla
  3. Kroppslig- Man får kroppsliga reaktioner
  4. Beteendemässig – Oro över hur det blir i
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in