Ätstörningar

Om man letar i diagnosmanualen DSM-IV så har ätstörningar en egen kategori, men flera forskare vill att det ska läggas in under ångestsjukdomar eller beroendesjukdomar.

När man har nedanstående ätstörningar så tror man att man har stor risk att gå upp i vikt, så man är villig att göra vad som helst för att inte gå upp ett enda kilo eller så äter man mycket och på så vis missbrukar mat.

Ätstörningar är mycket vanligare hos tjejer än vad det är hos killar. Man kan insjukna i en ätstörning när som helst i livet.

Man kan få ätstörningar på grund av en mängd olika faktorer:

  1. Genetiska faktorer – En ärftlig sårbarhet
  2. Avvikelser i hormonsystem och nervsystem – Man vet inte riktigt vad de är, men man vet att de finns
  3. Sociokulturella faktorer – Att skönhetsidealet som finns i samhället påverkar individen, att man ska vara så smal som möjligt.
  4. Personlighet - Om man är en perfektionist eller ”duktig” så har man en högre risk att utveckla en ätstörning för att man har ett starkt kontrollbehov och eventuellt även är tvångsmässig i vissa saker som man gör.
  5. Familjemönster – Om det finns ombytta roller i en familj, t.ex. att barnet alltid ska finnas till för föräldern eller föräldrarna eller bekräfta dem så ställs det orimliga krav på barnet. Man bör dock komma ihåg att i vissa sammanhang så kan familjen vara orsaken till varför sjukdomen inte fortskrider för långt innan den sjuke individen får hjälp.

Nedan kommer du att få läsa om de fyra vanligaste ätstörningarna.

Anorexia

Den rätta beteckningen på anorexia är Anorexia nervosa som betyder ”nervös aptitlöshet”. Denna sjukdom fanns redan på 1600-talet. Över 85 procent av de som diagnosticeras med anorexia är tjejer.

Själva anorexian brukar börja m...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in