PTSD

PTSD (Post-traumatic Stress Disorder), eller posttraumatiskt stressyndrom på svenska, är när man har utsatts för ett trauma och inte har lyckats hantera och bearbeta det. PTSD är ett ångesttillstånd och det innebär att händelsen återupplevs eller att personen påminns om händelsen gång på gång. Samtidigt försöker personen undvika tankar och känslor som påminner om den traumatiska händelsen. Man drabbas ofta av sömnproblem, att man lätt blir arg eller irriterad, att man har svårt att koncentrera sig, blir handlin...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in