Behandling

När man ska behandla psykiska sjukdomar, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder så finns det en mängd olika behandlingsalternativ, som utgår från de olika psykologiska perspektiven. Vilken man väljer att använda sig av beror dels på vad det är för problematik man upplever, och dels på hur man ser på psykisk hälsa och hur man fungerar som individ. Ibland är det också effektivt att kombinera flera olika behandlingsmetoder, till exempel medicinering och samtalsterapi. 

I följande avsnitt går vi igenom de nedanstående behandlingsmetoder. Vi förklarar hur de går till, vilka olika typer av terapi eller behandling som ingår i de olika kategorierna samt vilka sjukdomar och vilken typ av problem som brukar hjälpas av en viss typ av behandling.

  • Psykodynamisk terapi
  • Beteendeterapi
  • Kognitiv terapi
  • En kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi, KBT
  • Humanistisk terapi
  • Elbehandling
  • Läkemedel

Det är viktigt att komma ihåg att behandl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in