Humanistisk terapi

Inom humanistisk terapi fokuserar man på individens utveckling och självförverkligande. Man menar att psykologiska problem uppstår när omständigheter eller andra människor som t.ex. föräldrar, lärare eller partner förhindrar individen att uppnå sin fulla potential. När detta händer, kan människor förneka sina sanna önskningar och deras potential för utveckling minskar.

Humanistisk terapi intresserar sig mer för vad som skapar psykisk hälsa än för att ”bota” psykisk sjukdom.

Under själva terapitillfället så får patienten komma in en atmosfär av värme, empati och uppriktighet. Psykologen försöker underlätta processen åt patienten där hen själv får komma fram till lösningar till sina egna problem.

Några av terapiformerna som ingår i den humanistiska delen:

  • ŸGestaltterapi – Man utgår i denna terapiform från att upplevelser och relationer från...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in