Kognitiv beteendeterapi

Beteendeterapi och kognitiv terapi har visat sig effektiva tillsammans. Det är vanligt att de kombineras i vad som kallas Kognitiv beteendeterapi, KBT. Den här behandlingsformen har visat sig vara mycket effektiv mot till exempel fobier och ätstörningar, eftersom den kombinerar ändring av tankemönster och reaktioner med ändring av beteendet. I det här avsnittet berättar vi mer om KBT, men också om renodlad beteendeterapi och renodlad kognitiv terapi samt olika former av dem.

Kognitiv beteendeterapi kombinerar delar från beteendeterapi med det kognitiva perspektivet. Man hittar oönskade beteenden och tankemönstren bakom dem. För att kunna jobba med de oönskade beteenden och tankemönster så väljer man ut en eller flera situationer som man ska arbeta med och sätter upp tydliga mål.

Patienten får lära sig olika strategier att hantera ovälkomna tankar och beteenden och får som uppgift att träna på dessa. Patienten brukar få mellan 10-15 behandlingstillfällen. Den här behandlingen fokuserar alltså både på de konkreta beteendena - undvikande, rädsla, flykt - och på tankemönstren bakom beteendena - katastroftänk, oro, osv. Det är därför den är så effektiv.

Beteendeterapi

Inom beteendeterapi utgår man från beteendeperspektivet där man fokuserar på inlärning. Huvudsyftet är att förändra ett beteende som en individ har antingen genom att förstärka, minska eller att ta bort det helt och hållet. Denna terapi används vid behandling av fobier eller om ett barn har beteendestörningar.

Teknikerna som används inom beteendeterapi:

  1. Förstärkning - När man vill att beteende ska förekomma mer eller öka i förekomst
  2. Utsläckning – Beteendet tas bort
  3. Ombetingning – När man ska lära sig ett nytt beteende
  4. Exponering - När individen utsätts för det som ger en
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in