Psykiatri

Inom psykiatrin, som är den gren av läkarvetenskapen som hanterar psykisk hälsa, fokuserar man på biologin bakom psykiska problem. Man behandlar psykisk ohälsa med olika sorters mediciner – dessa kallas psykofarmaka. Här nedan kan du se exempel på sådana mediciner och hur de fungerar i kroppen:

  1. Antidepressiv medicin - Minskar symptom av depression genom att höja nivåerna på signalsubstanserna serotonin och noradrenalin.
  2. Ångestdämpande medicin - Minskar symptomen av ångest genom att förstärka effekten av en dämpande singlasubstans som finns i hjärnan (GABA).
  3. Antipsykotisk medicin, även känt som neuroleptika - Minskar symptomen på en psykos (hallucinationer, vanföreställningar). Detta görs genom att blockera receptorerna för signalsubstansen dopamin.
  4. Litium - Minskar symptomen om man har bipolär sjukdom (mani och depression) genom att reglera nivåerna på signalsubstanserna s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in