Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi utgår från det psykodynamiska perspektivet. Inom detta perspektiv fokuserar man huvudsakligen på omedvetna psykologiska processer, till exempel önskningar och rädslor som vi inte är medvetna om. Dessutom menar man att barndomsupplevelser är avgörande i formandet av personligheten i vuxen ålder.

Inom den psykodynamiska terapin finns två olika varianter:

  • Traditionell psykoanalys – Den här metoden utvecklades av Sigmund Freud. Genom fria associationer, drömtydning eller drömanalys samt överföring försöker psykologen att hjälpa sin patie...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in