Depression

Det är vanligt att man slänger sig med begreppet deprimerad. Skillnaden mellan en riktig depression och att känna sig deppig och nedstämd är att depression är en sjukdom - medan att vara deppig är att kortvarigt tillstånd som beror på t.ex. att något dåligt nyligen har hänt. Om ens partner gör slut med en kan man känna sig väldigt nedstämd och ledsen under en kortare tid. Om man märker att deppigheten håller i sig, att vardagen påverkas starkt och att känslorna inte förändras, kan det vara dags att söka hjälp.

Depression är en sjukdom som finns i hjärnan, dess nervsystem och i jaget/psyket. 40-50 procent av alla kvinnor och 25 procent av alla män drabbas någon gång i livet av en depression.

Det som vi i dagligt tal kallar depression heter inom vården egentlig depression.

Egentlig depression delas in i två varianter:

 • Exogen depression - Det finns yttre orsaker till sjukdomen t.ex. en svår uppväxt eller andra svåra omständigheter i livet.
 • Endogen depression - Denna variant beror på ärftliga faktorer

Oftast så brukar det vara en kombination av ärftliga faktorer och yttre faktorer som gör att en individ får en depression.

Symptomen för depression kan delas upp i fyra grupper:

Emotionella symptom

 • Nedstämdhet
 • Olust

Kognitiva symptom

 • Negativa tankar om sig själv
 • Hopplöshet
 • Dålig koncentrationsförmåga
 • Dåligt minne samt förvirring

Motivbaserade symptom

 • Passivitet
 • Startar inte eller har ork att fortsätta med aktiviteter

Fysiska symptom

 • Ändring i aptit, matvanor
 • Ändring i sömnvanor
 • Trötthet
 • En ökad mängd smärta i kroppen

Stö...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in