Bipolär sjukdom

De flesta depressionerna uppstår utan episoder av mani, men det finns de som växlar mellan olika sinnesstämningar och upplever både depression och mani (överdriven upprymdhet och optimism). De här personerna diagnosticeras med det som kallas bipolär sjukdom eller manodepressivitet.

En person med bipolär sjukdom är ena stunden upprymd med hög energinivå och självkänsla, och nästa stund blir personen mycket nedstämd. I vissa fall så sker bytet väldigt snabbt och individen får några sekunder-minuter av normalitet. Individer som brukar få maniska episoder beter sig på rakt motsatt sätt än vad en deprimerad person gör.

  • 3-4 procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom.
  • Kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning.
  • Sjukdomen brukar bryta ut i senare tonåren och i 30-årsåldern.
  • Två tredjedelar av dem som har bipolär sjukdom har en nära släkting som också har sjukdomen.
  • Om båda föräldrarna har bipolär sjukdom så finns det en 30 procents chans att deras barn får samma sjukdom.

Man vet inte riktigt vad som orsakar bipolär sjukdom men man vet att det är genetiska och biologiska faktorer som styr vem som drabbas. Det verkar som att det är små förändringar i flera gener som gör att den kemiska signalöverföringen mellan nervcellerna inte fungerar som det ska.

Bipolär sjukdom uppkommer gradvis. Hos många patienter som har behandlats för flera depressioner har man senare upptäckt att de har bipolär sjukdom. Detta beror på att patienterna har sökt vård endast för sina depressiva symptom.

Diagnos och de fyra stämningslägen

Diagnosen bipolär sjukdom kan ställas om patienten har haft minst en tydlig manisk fas eller hypoman fas och minst en tydligt depressiv fas. För de flesta så brukar det inte handla om enstaka episoder, utan det är själva stämningsändringarna som är kännetecknet för sjukdomen. Det finns fyra olika stämningslägen:

  1. Mani – Ett förhöjt stämningsläge. I denna maniska fas så har individen mycket energi och det finns inget som ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in