Diagnoser och diagnosmanualer

Man kan nästan höra på namnet vad en diagnosmanual är. Det är en manual eller ett slags “register” med psykiska sjukdomar, störningar eller funktionshinder. Denna manual hjälper läkaren, psykiatrikern (en läkare som är specialist på psykiska sjukdomar) eller psykologen att diagnosticera individen som behöver hjälp. Manualen innehåller information om alla diagnoser och berättar vilka kriterier individen ska uppfylla för att en diagnos ska bli aktuell.

Sjukdomar, störningar och funktionshinder

En psykisk sjukdom är ett tillstånd som man får, det är inget man föds med. Man kan däremot ha en nedärvd sårbarhet (länk till nedärvd sårbarhet i psyk historia) från födseln för en viss typ av sjukdom.

Några av de psykiska sjukdomarna går att bota, medan andra hålls i schack med hjälp av medicinering. Här nedan ser du exempel på psykiska sjukdomar:

  • ŸAffektiva sjukdomar - Dessa är sjukdomar som har att g...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in