Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

En neuropsykiatriskt funktionsnedsättning är en psykiatrisk diagnos som vanligtvis ställs i barndomen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär att personens kognitiva funktioner på något sätt är nedsatta, de funktioner som kallas de ”intellektuella” funktionerna; uppmärksamhet, impulsreglering, språk och kommunikation. Däremot är inte intelligensen (den vi mäter med IQ) påverkad. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ofta innebära att personen har svårt för det sociala spelet och sociala relationer. Det kan också innebära att man har svårt med koncentration, inlärning och impulskontroll. När man ibland pratar om bokstavskombinationer är det några av diagnoserna inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar man syftar på, exempelvis ADHD, ADD och DAMP. DAMP är en svensk diagnos som har blivit mindre och mindre vanlig. Istället använder man diagnosen ADHD i kombination med olika motoriska problem.

Exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in