Autism

Autism räknas som en störning som påverkar utvecklingen hos en individ. 0,1-0,2 procent av befolkningen har detta och det är mest pojkar som är drabbade. De har tre gånger så stor risk att få autism jämfört med flickor.

Det finns tre huvudsakliga diagnoskriterier för autism:

  1. Svårt att samspela socialt med andra människor
  2. Svårt att kommunicera
  3. Begränsade och stereotypa mönster i beteenden, intressen och aktiviteter

En tredjedel av de som har autism har även en u...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in