Personlighetsstörningar

Det finns flera olika typer av personlighetsstörningar, men gemensamt för dem är att det finns ett bestående mönster av avvikande beteende, tankar och känslor och att de påverkar personen negativt. Ofta har man problem med sitt känsloliv, sina tankemönster, sin impulskontroll och sina sociala relationer och att vara en del av det sociala spelet. Man kan uppleva att man har en svag identitetskänsla, man vet inte riktigt vem man är i olika situationer.

Personlighetsstörningar präglas alltså av att man har problemen hela tiden - de är varaktiga, man upplever dem i alla möjliga situationer och det är en konstant upplevelse. Man ger aldrig en diagnos av personlighetsstörning till barn, eftersom det är omöjligt att bedöma om sådana problem är bestående i barndom och tonår.

Personlighetsstörningar kan vara olika svåra, du kan tänka på störningen som en glidande skala där vi alla placerar in oss - den ena delen av skalan är "frisk" och den andra är där man upplever stora problem. De flesta som har en personlighetsstör...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in